Nasze laboratorium

Created with Sketch.

STRONA W TRAKCIE REALIZACJI

Z dumą informujemy, że Leda Polymer jest częścią projektu FRONTSH1P, dedykowanego zapewnieniu zielonej i sprawiedliwej transformacji województwa łódzkiego w kierunku dekarbonizacji i rewitalizacji terytorialnej. Wspólne wysiłki Leda Polymer i całego konsorcjum FRONTSH1P będą wspierać nasz region i społeczności!

Leda Polymer bierze udział w projekcie Biomotive, który jest finansowany z Bio Based Industries Joint Undertaking w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020, w ramach programu badań i innowacji, na podstawie umowy
o dofinansowanie nr 745766.